ბლოგები

პერსონალური ასისტენტი - ნაბიჯი დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ერთ-ერთი პირველი პრინციპი "ადამიანის თანდაყოლილი პიროვნული...

დედა, როგორც პერსონალური ასისტენტი

ამ ბლოგის დაწერა იმიტომ გადავწყვიტე, რომ საზოგადობას ვაჩვენო, რამდენად რთულია იყო  დედა, როდესაც...