სასარგებლო ინფორმაცია

თვითმოვლის გზამკვლევი სპინალური დაზიანების მქონე პირთათვის

აღნიშნული ბროშურა წარმოადგენს თვითმოვლის ტექნიკების შესახებ გზამკვლევს, რომელშიც წარმოდგენილია დასურათებული სახით, თუ როგორ...

მითების მსხვრეველი

დამოუკიდებელი ცხოვრების იდეის გარშემო არსებულ წინამდებარე მითების მსხვრეველში შესულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების,...

მისაწვდომობის სახელმძღვანელო სენსორული დარღვევისთვის

ორგანიზაცია Deafblind Ontario services ყრუ-უსინათლო პირებს, მთელი პროვინციის მასშტაბით, აწოდებს საცხოვრებელ და პერსონალური...

2014 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი ალმანახი

კოალიციამ დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის გამოსცა 2014 წელს განხორციელებული საქმიანობის შემაჯამებელი ანგარიში. ბროშურაში აღწერილია ყველა...