საერთაშორისო კანონმდებლობა

კომიტეტის მიერ განხორციელებული მოკვლევა უნგრეთის შესახებ

2017 წლის 14 ივნისს, კონვენციის ფაკულტატური ოქმის მე-6 მუხლის თანახმად, კომიტეტმა მიიღო სანდო ინფორმაცია, რომელიც შეიცავდა ბრალდებებს უნგრეთის მიერ შშმ პირთა უფლებების მძიმე და სისტემატურ დარღვევებთან დაკავშირებით.

კომიტეტის მიერ დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს შესახებ წარმოებული გამოძიება

წინამდებარე გამოძიების კვლევის საგანს წარმოადგენს თუ რა ზეგავლენა იქონია სახელმწიფო მხარის მიერ შემუშავებულმა კანონმდებლობამ, პოლიტიკამ და ზომებმა, 2010 წლიდან მოყოლებული წინამდებარე ანგარიშის შედგენის მომენტამდე

კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე ფიონა გივენი ავსტრალიის წინააღმდეგ

შეტყობინების ავტორია ფიონა გივენი, ავსტრალიის მოქალაქე, დაბადებული 1978 წელს.

კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე მარია სიმონა ბელინი იტალიის წინააღმდეგ

შეტყობინების ავტორია ქალბატონი მარია სიმონა ბელინი, იტალიის მოქალაქე

კომიტეტის მიერ განხორციელებული მოკვლევა ესპანეთის შესახებ, მე-6 მუხლის თანახმად

მე-17 სესიაზე (CRPD/C/17/2), შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება

კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე იულია დომინა და მაქს ბენდტსენი დანიის წინააღმდეგ

შეტყობინების ავტორები არიან იულია დომინა, უკრაინის მოქალაქე და მაქს ბენდტსენი, დანიის მოქალაქე, ორივე 1989 წელს დაბადებული.

კომიტეტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეზე ტ.მ. საბერძნეთის წინააღმდეგ

1.1 შეტყობინების ავტორია ტ.მ., საბერძნეთის მოქალაქე, დაბადებული 1973 წელს.