კვლევები და პუბლიკაციები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის პრაქტიკა ევროკავშირის ქვეყნებში

კვლევა მომზადდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის (EMC) მიერ ფონდ ღია საზოგადოება-საქართველოს (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით.