ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმისა და მისი იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება

ქმედუნარიანობის სისტემის რეფორმისა და მისი იმპლემენტაციის პროცესის შეფასება

A+
A-

2013 წლის 26 დეკემბერს, საქართველოს პარლამენტმა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის (შემდგომში კონვენცია) რატიფიცირება მოახდინა. კონვენციის რატიფიცირებისას, ძირითადი ტექსტისაგან განსხვავებით, საქართველომ რატიფიცირება არ გაუკეთა დამატებით ოქმს.

ასევე, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება კონვენციის ძირითადი ტექსტის მე-12 მუხლის დეკლარაციით მიღების შესახებ, რაც სახელმწიფოს მხრიდან თანაბარი სამართალსუბიექტობის უფლების რეალიზების განსხვავებულ მოწესრიგებას გულისხმობდა. 

კვლევა მომზადდა „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ (EMC) და ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ (OSGF) მიერ.

 

 

სხვა რესურსები

  • არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაეროს შშმ კომიტეტს ალტერნატიული ანგარიში წარუდგინა

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ქმედუნარიანობის რეფორმის კვლევის ანგარიში

  • ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების დაცვა და ბავშვთა ინსტიტუციონალიზაციის პრევენცია - ჯერარდ ქუინის გამოსვლა