ბლოგები

პერსონალური ასისტენტი - ნაბიჯი დამოუკიდებელი ცხოვრებისკენ

გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ერთ-ერთი პირველი პრინციპი "ადამიანის თანდაყოლილი პიროვნული...