ბლოგები

"ოპერატორები დოკუმენტზე ხელის მოწერას სახელის და გვარის სრული დაფიქსირებით მთხოვენ, ეს კი, ჩემი შეზღუდული შესაძლებლობის გამო, არ შემიძლია" - ოთო დარბაისელის ბლოგი

ამბობენ, რომ ცხოვრება ბრძოლაა, ჰოდა, მეც ვიბრძვი! ვიბრძვი შინ და ვიბრძვი გარეთ! ვიბრძვი...

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიერ სანოტარო მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებული პრობლემები

მოცემული პუბლიკაცია  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიერ სანოტარო მომსახურების მიღებასთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებს...

ბარიერები, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები მართვის მოწმობის მიღების დროს აწყდებიან

პროექტის "სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისათვის" ფარგლებში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე აქტივისტები...

გარემოს ადაპტირება და ბარიერები, რომლებსაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები აწყდებიან - ოთო დარბაისელის ბლოგი

დღეს, როდესაც ქვეყანაში უამრავი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემა გვაქვს, რთული არ არის შეზღუდული...

საგადასახადო შეღავათები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის

საქართველოს კანონით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის...