ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲥᲛᲔᲓᲣᲜᲐᲠᲘᲐᲜᲝᲑᲘᲡ ᲠᲔᲤᲝᲠᲛᲘᲡ ᲙᲕᲚᲔᲕᲘᲡ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲘ

ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲥᲛᲔᲓᲣᲜᲐᲠᲘᲐᲜᲝᲑᲘᲡ ᲠᲔᲤᲝᲠᲛᲘᲡ ᲙᲕᲚᲔᲕᲘᲡ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲘ

ევროკავშირის ხელშეწყობით მომზადებული კვლევის მიზანი ქმედუნარიანობის რეფორმის შემდგომ, მხარდაჭერის მიმღებ პირთა ყოველდღიური რეალობის, გამოწვევებისა და გამოცდილებების შესწავლა და იმპრაქტიკული ბარიერების გამოვლენა იყო.
ᲔᲕᲠᲝᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲘᲡ ᲮᲔᲚᲨᲔᲬᲧᲝᲑᲘᲗ, ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲥᲛᲔᲓᲣᲜᲐᲠᲘᲐᲜᲝᲑᲘᲡ ᲠᲔᲤᲝᲠᲛᲘᲡ ᲙᲕᲚᲔᲕᲘᲡ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲘᲡ ᲞᲠᲔᲖᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲔᲕᲠᲝᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲘᲡ ᲮᲔᲚᲨᲔᲬᲧᲝᲑᲘᲗ, ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲥᲛᲔᲓᲣᲜᲐᲠᲘᲐᲜᲝᲑᲘᲡ ᲠᲔᲤᲝᲠᲛᲘᲡ ᲙᲕᲚᲔᲕᲘᲡ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲘᲡ ᲞᲠᲔᲖᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

2022 წლის 9 სექტემბერს, სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერიაში“ პროექტის „სამოქალაქო საზოგადოება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებისათვის საქართველოში” ფარგლებში მომზადებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ქმედუნარიანობის რეფორმის კვლევის ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა. 
"ᲕᲘᲛᲔᲓᲝᲕᲜᲔᲑ, ᲠᲝᲛ ᲩᲔᲛᲘ ᲘᲡᲢᲝᲠᲘᲐ ᲕᲘᲜᲛᲔᲡᲗᲕᲘᲡ ᲛᲐᲛᲝᲢᲘᲕᲘᲠᲔᲑᲔᲚᲘ ᲐᲦᲛᲝᲩᲜᲓᲔᲑᲐ" - ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲮᲘᲖᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲞᲔᲠᲡᲝᲜᲐᲚᲣᲠᲘ ᲑᲚᲝᲒᲘ

"ᲕᲘᲛᲔᲓᲝᲕᲜᲔᲑ, ᲠᲝᲛ ᲩᲔᲛᲘ ᲘᲡᲢᲝᲠᲘᲐ ᲕᲘᲜᲛᲔᲡᲗᲕᲘᲡ ᲛᲐᲛᲝᲢᲘᲕᲘᲠᲔᲑᲔᲚᲘ ᲐᲦᲛᲝᲩᲜᲓᲔᲑᲐ" - ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲮᲘᲖᲐᲜᲘᲨᲕᲘᲚᲘᲡ ᲞᲔᲠᲡᲝᲜᲐᲚᲣᲠᲘ ᲑᲚᲝᲒᲘ

მე ვარ გიორგი ხიზანიშვილი, 27 წლის. ამ ბლოგის დაწერის მიზანი საზოგადოებისთვის საკუთარი თავის წარდგენაა და ვიმედოვნებ, რომ ჩემი ისტორია ვინმესთვის მამოტივირებელი აღმოჩნდება. 
ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲥᲐᲚᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲒᲝᲒᲝᲜᲔᲑᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲠᲘᲕᲘ ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ

ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲥᲐᲚᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲒᲝᲒᲝᲜᲔᲑᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲠᲘᲕᲘ ᲒᲐᲫᲚᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲡᲢᲠᲐᲢᲔᲒᲘᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲐᲛᲝᲪᲐᲜᲔᲑᲘ

 სტრატეგია პეკინის დეკლარაციაზე, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციასა და გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებზე დაყრდნობითაა შექმნილი. 
ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲓᲦᲔᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ, ᲑᲐᲗᲣᲛᲨᲘ ᲛᲡᲕᲚᲔᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲗᲐ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲓᲦᲔᲡᲗᲐᲜ ᲓᲐᲙᲐᲕᲨᲘᲠᲔᲑᲘᲗ, ᲑᲐᲗᲣᲛᲨᲘ ᲛᲡᲕᲚᲔᲚᲝᲑᲐ ᲒᲐᲘᲛᲐᲠᲗᲐ

მასში მონაწილეობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა, თემაზე მომუშავე ორგანიზაციებმა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მხარდამჭერებმა მიიღეს. 
ᲒᲐᲠᲔᲛᲝᲡ ᲐᲓᲐᲞᲢᲘᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲑᲐᲠᲘᲔᲠᲔᲑᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲡᲐᲪ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘ ᲐᲬᲧᲓᲔᲑᲘᲐᲜ - ᲝᲗᲝ ᲓᲐᲠᲑᲐᲘᲡᲔᲚᲘᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

ᲒᲐᲠᲔᲛᲝᲡ ᲐᲓᲐᲞᲢᲘᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲑᲐᲠᲘᲔᲠᲔᲑᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲡᲐᲪ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘ ᲐᲬᲧᲓᲔᲑᲘᲐᲜ - ᲝᲗᲝ ᲓᲐᲠᲑᲐᲘᲡᲔᲚᲘᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

დღეს, როდესაც ქვეყანაში უამრავი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემა გვაქვს, რთული არ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თემის წევრთა მდგომარეობის წარმოდგენა.
ᲡᲐᲒᲐᲓᲐᲡᲐᲮᲐᲓᲝ ᲨᲔᲦᲐᲕᲐᲗᲔᲑᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

ᲡᲐᲒᲐᲓᲐᲡᲐᲮᲐᲓᲝ ᲨᲔᲦᲐᲕᲐᲗᲔᲑᲘ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ

საქართველოს კანონით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი არის ადამიანი, რომელსაც აქვს მყარი ფიზიკური, ფსიქიკური, ინტელექტუალური ან სენსორული დარღვევა, რომლის სხვადასხვა დაბრკოლებასთან ურთიერთქმედებამ შესაძლოა, ხელი შეუშალოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ამ პირის სრულ და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში.
"ᲕᲐᲙᲐᲜᲡᲘᲐᲖᲔ ᲒᲐᲜᲐᲪᲮᲐᲓᲘ ᲠᲝᲛ ᲨᲔᲛᲝᲘᲢᲐᲜᲔ, ᲠᲐᲢᲝᲛ ᲐᲠ ᲗᲥᲕᲘ ᲠᲝᲛ ᲙᲝᲭᲚᲝᲑᲓᲘᲝ"- ᲐᲥᲢᲘᲕᲘᲡᲢᲘ ᲓᲔᲐ ᲔᲠᲔᲛᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ᲡᲐᲙᲣᲗᲐᲠ ᲒᲐᲛᲝᲪᲓᲘᲚᲔᲑᲐᲖᲔ

"ᲕᲐᲙᲐᲜᲡᲘᲐᲖᲔ ᲒᲐᲜᲐᲪᲮᲐᲓᲘ ᲠᲝᲛ ᲨᲔᲛᲝᲘᲢᲐᲜᲔ, ᲠᲐᲢᲝᲛ ᲐᲠ ᲗᲥᲕᲘ ᲠᲝᲛ ᲙᲝᲭᲚᲝᲑᲓᲘᲝ"- ᲐᲥᲢᲘᲕᲘᲡᲢᲘ ᲓᲔᲐ ᲔᲠᲔᲛᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ᲡᲐᲙᲣᲗᲐᲠ ᲒᲐᲛᲝᲪᲓᲘᲚᲔᲑᲐᲖᲔ

დაბადების შემდეგ, თითოეული ადამიანი ცხოვრების გზაზე სტანდარტულ ციკლს გადის: ბაღი, სკოლა, უნივერსიტეტი, დასაქმება და ოჯახის შექმნა. თუმცა, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირი ხარ, მშობელს (მშობლების უმეტესობას) არ აქვს მოლოდინი, რომ შენც სხვათა თანასწორად ჩაებმები ცხოვრების ამ ციკლში.
ᲓᲐᲛᲮᲛᲐᲠᲔ ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲠᲝᲚᲘ ᲛᲮᲔᲓᲕᲔᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲐᲨᲘ - ᲐᲜᲐ ᲮᲐᲭᲐᲞᲣᲠᲘᲫᲘᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

ᲓᲐᲛᲮᲛᲐᲠᲔ ᲡᲐᲨᲣᲐᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲠᲝᲚᲘ ᲛᲮᲔᲓᲕᲔᲚᲝᲑᲘᲡ ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲕᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲞᲘᲠᲔᲑᲘᲡ ᲪᲮᲝᲕᲠᲔᲑᲐᲨᲘ - ᲐᲜᲐ ᲮᲐᲭᲐᲞᲣᲠᲘᲫᲘᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირები მოსახლეობის დაახლოებით, 15%-ს შეადგენენ, თუმცა,  მათ უფლებებსა და საჭიროებებზე ცნობიერება საკმაოდ დაბალია.
"ᲓᲐᲤᲘᲥᲠᲔᲑᲣᲚᲮᲐᲠᲗ, ᲓᲦᲘᲡ ᲠᲐ ᲜᲐᲬᲘᲚᲡ ᲐᲢᲐᲠᲔᲑᲗ ᲛᲐᲠᲢᲝ?" - ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲐᲥᲢᲘᲕᲘᲡᲢᲘᲡ ᲜᲐᲢᲐ ᲑᲣᲙᲘᲐᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

"ᲓᲐᲤᲘᲥᲠᲔᲑᲣᲚᲮᲐᲠᲗ, ᲓᲦᲘᲡ ᲠᲐ ᲜᲐᲬᲘᲚᲡ ᲐᲢᲐᲠᲔᲑᲗ ᲛᲐᲠᲢᲝ?" - ᲨᲔᲖᲦᲣᲓᲣᲚᲘ ᲨᲔᲡᲐᲫᲚᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲥᲝᲜᲔ ᲐᲥᲢᲘᲕᲘᲡᲢᲘᲡ ᲜᲐᲢᲐ ᲑᲣᲙᲘᲐᲡ ᲑᲚᲝᲒᲘ

სარკეში ვიყურები, მაგრამ მხოლოდ სახის ზედა ნაწილს ვხედავ, რადგან სარკე ძალიან მაღლაა დამონტაჟებული, როგორც ხელის საბანი ნიჟარა, რომელსაც ძლივს ვწვდები.

გამოგზავნეთ შეტყობინება