შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და სექსუალობა: მოკლე მიმოხილვა

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და სექსუალობა: მოკლე მიმოხილვა

A+
A-

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალების სექსუალობა აკადემიაშიც და მის ფარგელებს გარეთაც დიდხანს იყო იგნორირებული. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დროს შეზღუდული შესაძლებლობის მკვლევრებმა ამ საკითხების შესახებ საუბარი დაიწყეს, ბევრი ასპექტი კვლავაც უხილავია. ხშირად შეზღუდული შესაძლებლობის სექსუალური პოლიტიკის შესახებ მსჯელობა სექსუალობის გენდერულ განზომილებას ყურადღების მიღმა ტოვებს. ეს სტატია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა სქესობრივ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ ბარიერებს მიმოიხილავს და აქცენტს აღიარების (recognition) მნიშვნელობაზე აკეთებს.

საკვანძო სიტყვები: შეზღუდული შესაძლებლობა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები, გენდერი, სექსუალობა, ინტიმურობა, აღიარება (recognition).

 

 

სხვა რესურსები

  • სექსუალობა შეზღუდული შესაძლებლობის მოდელების ჭრილში

  • “სპეციალური მოსარჩელე” საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სფეროში

  • გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით (UNCRPD) დადგენილი სტანდარტები