სექსუალობა შეზღუდული შესაძლებლობის მოდელების ჭრილში

სექსუალობა შეზღუდული შესაძლებლობის მოდელების ჭრილში

A+
A-

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სექსუალობა და ინტიმური ცხოვრება აკადემიაში აქტუალური ბოლო ათწლეულებში გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხებზე მეტი ლიტერატურა იწერება, უამრავი საკითხი კვლავ შეუსწავლელია. ეს სტატია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ინტიმური ცხოვრებისა და სექსუალობის შესახებ აკადემიურ პერსპექტივებს მიმოიხილავს და აქცენტს სოციალური მოდელის კრიტიკასა და დარღვევის (impairment) მნიშვნელობაზე ამახვილებს.

საკვანძო სიტყვები: შეზღუდული შესაძლებლობა, გენდერი, სექსუალობა, ქრიფ თეორია, სოციალური მოდელი.

 

სხვა რესურსები

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალები და სექსუალობა: მოკლე მიმოხილვა

  • “სპეციალური მოსარჩელე” საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის სფეროში

  • გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციით (UNCRPD) დადგენილი სტანდარტები